Julius Vermeulen (1953-2024), groot in klein formaat

07 February 2024 

De opheffing in 2002 van de Dienst Esthetische Vormgeving

(DEV)/ PTT DEV/ KPN DEV/Kunst en Vormgeving, leverde veel

verontwaardigde reacties op bij grafisch ontwerpers. Zij kregen

immers van de Dienst meermalen per jaar opdrachten om ter

gelegenheid van belangrijke gebeurtenissen of herdenkingen

zegels te ontwerpen. In het buitenland is vaak met

bewondering gekeken hoe de overheid in Nederland opdrachten

gaf aan ontwerpers.

Julius Vermeulen was van 1987-2017 werkzaam bij het huidige

PostNL, adviserend over de visuele communicatie. Hij bleef,

nadat de DEV was opgeheven, het vormgevings-geweten van

PostNL. Hij gaf opdrachten voor zegels en zocht de passende

ontwerpers. Zo kreeg het Stedelijk Museum aandacht voor de

heropening in 2012, toen Vermeulen Experimental Jetset vroeg

een velletje zegels te ontwerpen. Het was voor hem

vanzelfsprekend dat het SM logo van Wim Crouwel, een van de

zegels was. Door zijn kennis van het veld van de vormgeving

en de moderne kunst was het voor hem evident wat er nog

meer afgebeeld moest worden; van Rietveld tot en met

Marlene Dumas.

In 2017, na zijn vertrek bij PostNL, richtte Julius Vermeulen de

bijzondere Galerie EENWERK op.

Zijn echtgenote Irma Boom, inmiddels internationaal befaamd,

en hij ontmoetten elkaar in Den Haag voordat zij furore maakte

als grafisch ontwerpster. Boom was verbonden aan de

Staatsdrukkerij en Uitgeverij aldaar. In 1991 vestigde zij zich

als zelfstandig ontwerpster in Amsterdam. Haar werk bevindt

zich in ruime mate in de collectie grafische vormgeving van het

Stedelijk Museum en in vele andere instituten.

Het onthutsend veel te vroege verlies van Julius Vermeulen,

een zeer aimabele professional, zal door heel veel mensen als

een groot gemis gevoeld worden.

Het Wim Crouwel Instituut wenst Irma Boom veel sterkte met

dit grote verlies.

Postzegel Stedelijk Museum: ontwerp Experimental Jetset (2012)

Instagram Wim Crouwel Instituut