It's all graphic #11 januari 2024

11 January 2024 

DUBBELROL EN MEERVOUDSSPEL

Ontwerpen en uitgeven

Datum: Donderdag 11 januari 2024

Tijd: 20:00 - 22:00 uur

Locatie: Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179 Amsterdam

Het Wim Crouwel Instituut trapt op 11 januari 2024 het jaar af met een nieuwe ‘It’s All Graphic’, over de verbindende rollen van de grafisch ontwerper en uitgever. Meer en meer zien we dat de praktijk van ontwerpers hybride wordt, dat ontwerpers ook parallel organisator, activist, kok, mediator, redacteur, docent (en nog veel meer) kunnen zijn. In Nederland en Vlaanderen is een sterke cultuur van ontwerpers die ook uitgeven, en vice versa, van uitgevers die ontwerpen, allen met verschillende drijfveren en zeer uiteenlopende aanpak. Sommigen werken naast en met kunstenaars en fotografen om hun werk op de best mogelijke manier naar een publicatie te vertalen, anderen zien het uitgeven als een instrument om gemeenschappelijke en sociale acties op te kunnen zetten. Resultaten: van monumentaal tot efemeer, van esthetisch tot activistisch, van papieren boek tot hoorspel.

Voor deze It’s All Graphic zijn vijf ontwerper-uitgevers uitgenodigd die ingaan op hun bloeiende en verbindende uitgeef-/ontwerppraktijk. Moderatoren Roosje Klap (ontwerper) en Astrid Vorstermans (uitgever) gaan met hen in gesprek over wat ze doen, hoe ze ‘uitgeven’ opvatten, hoe zij de verschillende rollen zien, wat hun drijfveer is, welk soort ervaring en expertise op elkaar inwerkt, waar hun inspiratie en specifieke netwerken zich bevinden.

Overkoepelende vraag is hoe de verscheidenheid van opvattingen en ervaringen zowel ontwerpers als uitgevers energieke toekomstmuziek kan bieden.  

De voertaal is deze avond Nederlands, bij uitzondering, omdat de sprekers deze keer allemaal uit Nederlandstalig gebied komen.

Sprekers:

BeBe Books — Michiel Terpelle
www.bebebooks.be

www.michielterpelle.nl

Eriskay Connection — Rob van Hoesel
www.eriskayconnection.com

Fucking Good Art — Nienke Terpsma

www.fuckinggoodart.nl

Fw:Books — Hans Gremmen

www.fw-books.nl

Hackers & Designers — Anja Groten

www.hackersanddesigners.nl

De serie ‘It's All Graphic’ is een coproductie tussen het Wim Crouwel Instituut en Pakhuis de Zwijger. Het Wim Crouwel Instituut onderzoekt het erfgoed en de huidige positie van de Nederlandse grafische vormgeving. Het Wim Crouwel Instituut wordt ondersteund door Bijzondere Collecties / Allard Pierson, Pictoright Fonds, en het ASF.