Its all graphic

Its all graphic is een samenwerking tussen Pakhuis de Zwijger en WCI. WCI beoogt hiermee de actualiteit te verbinden met de rijke geschiedenis van het Nederlandse grafisch ontwerpen  door een mix te programmeren van oude meesters en hedendaagse ontwerpers.