Nederlands

English

Wim Crouwel Lezing 5 door Joana Ozorio de Almeida Meroz

'Constructing Ideas of Dutch Design'

22 november Nina van Leerzaal, Oude Turfmarkt 129 te Amsterdam

Aanmelden

Today, the notion of ‘Dutch design’ is almost exclusively associated with experimental, open and conceptual design that supposedly embodies and reflects a ‘typically Dutch’ national identity. This lecture explores the emergence of this understanding of Dutch design by historically situating it in terms of transnational, material and political developments.

Joana Ozorio de Almeida Meroz is a lecturer at the Design Cultures department of the Vrije Universiteit in Amsterdam. She recently defended her PhD thesis Transnational Material Politics: Constructions of Dutch Design, 1970-2012. Her research focuses on the intersection of design history, new materialism, international cultural politics, and museology.
 

--------------------------------------------------------------------------------

Wim Crouwel Lezing 4 door Alice Twemlow
'Design Criticism in the Age of the Anthropocene'

Aanmelden

Op zaterdag 16 september 2017 bent u van harte uitgenodigd voor de vierde editie van de Wim Crouwel Lezing. Alice Twemlow zal in deze lezing onder andere ingaan op de vraag welke rol design kan spelen in een tijdperk dat in het teken staat van klimaatverandering.

De lezing wordt uitgesproken in de Aula van de Universiteit van Amsterdam (Singel 411), de voertaal is Engels. De borrel vindt plaats bij de Bijzondere Collecties (Oude Turfmarkt 129).

Alice Twemlow is designhistoricus, publicist en educator. Zij is Design Lector aan de Koninklijke Academie Beeldende Kunsten in Den Haag en aan de Universiteit van Leiden. Daarnaast is zij hoofd van de masteropleiding Design Curating & Writing aan de Design Academy in Eindhoven. Voordat zij in 2015 naar Amsterdam verhuisde was zij founding director van de masteropleiding Design Research, Writing & Criticism aan de School of Visual Arts in New York.

Twemlow promoveerde in designgeschiedenis aan het Royal College of Art in London. Bij MIT Press verscheen in het voorjaar van 2017 haar boek Sifting the Trash: A History of Design Criticism in the US and the UK Since 1950. 

--------------------------------------------------------

Modernism: in print & Hansje van Halem: in patterns

Honderd jaar na de oprichting van de kunstbeweging De Stijl biedt deze tentoonstelling voor het eerst een overzicht van de Nederlandse grafische vormgeving die onder invloed van De Stijl en de buitenlandse avant-garde ontstond. Te zien van 16 juni tot en met 1 oktober 2017, in Bijzondere Collecties & ErfgoedLab in Amsterdam.

Voor deze tentoonstelling is geput uit de eigen collecties, met name de Typografische Bibliotheek en de vele ontwerpersarchieven die de Bijzondere Collecties beheren. Vertegenwoordigd zijn onder anderen de ontwerpers Piet Zwart, Dick Elffers, Jurriaan Schrofer, Wim Crouwel en Experimental Jetset. Met buitenlandse handboeken en letterproeven, en met sleutelwerken van ontwerpers als El Lissitzky, Jan Tschichold en Karl Gerstner biedt Modernism: in print context aan de Nederlandse bijdrage aan het modernisme.

-----------------------------------------------------------

Ben Bos (1930-2017)

In de nacht van 3 op 4 januari 2017 is Ben Bos overleden. Ben was behalve een belangrijke grafisch ontwerper en één van de prominente gezichten van het vermaarde Total Design, nauw betrokken bij tal van initiatieven en organisaties in de ontwerpsector. Zo nam hij het initiatief tot de oprichting van het Nederlands Archief Grafisch Ontwerpers NAGO. Een erfgoed organisatie, waarvan hij later voorzitter werd en die inmiddels is opgegaan in het Wim Crouwel Instituut. Hij was ook jarenlang actief als bestuurslid van de BNO en verdiende met zijn inzet de titel erelid. Dat de BNO Piet Zwart Prijs een onderdeel van de BNO werd, is ook te danken aan Ben. In de tachtiger jaren nam hij namens Total Design het initiatief deze oeuvreprijs over te dragen aan de beroepsvereniging. Zijn bijdrage aan de ontwikkeling van het vak door o.a. publicaties, lezingen heeft vele ontwerpers geïnspireerd. Een leven lang leren vond hij ook voor ontwerpers belangrijk, vandaar dat hij zich inzette voor een programma dat zich richtte op permanente educatie.

Ben was lid van AGI (Alliance Graphique Internationale) en speelde daarin een leidende rol. Zo maakte hij samen met Elly het overzichtsboek: AGI: Graphic Design Since 1950.
Ben kon kritisch zijn, maar zijn kritiek was altijd gericht op vooruitgang met het doel het vak van grafisch ontwerper verder te brengen. Zijn grote inzet gedenken wij met respect. We wensen zijn vrouw Elly alle sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Namens het bestuur van het Wim Crouwel Instituut,
 

Rob Huisman, voorzitter
Steph Scholten, secretaris

----------------------------------------------------- 
Wim Crouwel Lezing 3 door Huda AbiFares

Multiscript Typography for a Global Citizenship’

Op 16 november 2016 hield Huda AbiFares de Wim Crouwel Lezing #3 in de Aula van de Universiteit van Amsterdam.

English abstract:

The role of typography as facilitator of cultural exchange and dialogue is often overlooked. This talk will present a historical survey of case studies where multiscript typographic design has played a role in facilitating cultural dialogue and in changing perceptions of the foreign Other. The talk will cover Arabic-Latin typographic design projects from the early seventeenth century to the present, taking the Netherlands as a point of departure and outlining the impact on our contemporary global citizenship.

Huda AbiFares

Huda AbiFares is the founding director of the Khatt Foundation. Born in Beirut and based in Amsterdam, she has lived and worked in the US, Europe and the Arab World since 1985. She is the author of Arabic Typography: a Comprehensive Sourcebook (2001), Experimental Arabic Type (2002), Typographic Matchmaking (2007), Typographic Matchmaking in the City (2010) and Arabic Type Design for Beginners (2013), and has contributed chapters to various academic books and trade magazines.

Huda AbiFares holds degrees in graphic design from Yale University School of Art and Rhode Island School of Design, and has taught and lectured on typography and graphic design internationally. She is member of AGI (Alliance Graphique Internationale) since 2016. She specializes in multilingual typographic research and design and is currently pursuing a PhD at Leiden University and working as a design curator, designer and publisher.

-------------------------------------------------
Summerschool door Frederike Huygen.
29 september 2016
Op 24 augustus 2016 verzorgde Frederike Huygen een summerschool-workshop namens het Wim Crouwel Instituut, over Megaboeken en emoboeken: de ontwerpersmonografie. Op de website Designgeschiedenis publiceerde zij een artikel daarover, lees hier verder.
-----------------------------------------------
Just Enschedé Salon en de uitreiking van De Best Verzorgde Boeken 2015
18 augustus 2016
Stichting de Best Verzorgde Boeken, Wim Crouwel Instituut, Stedelijk Museum Amsterdam en de Bijzondere Collecties van de UvA verzorgen op vrijdag 2 september aanstaande de eerste Just Enschedé Salon: een jaarlijks inhoudelijk gesprek over de boekverzorging van vandaag. Deze middag staan verschillen en overeenkomsten tussen de Nederlandse en Vlaamse (boek)cultuur centraal. Aansluitend vindt de uitreiking van de Best Verzorgde Boeken 2015 plaats.
Peter Vandermeersch, hoofdredacteur NRC, geeft een inleiding waarna de Vlaamse ontwerpers Joris Kritis, Hugo Puttaert en Jurgen Maelfeyt met elkaar en met het publiek in gesprek gaan. Gespreksleider is Lennart Booij, conservator toegepaste kunsten en vormgeving bij het Stedelijk Museum. Freek Kuin, creatief directeur bij drukkerij Robstolk en dit jaar jurylid van De Best Verzorgde Boeken, sluit de Salon af met zijn visie op de selectie.
De Best Verzorgde Boeken 2015 is een bijzondere editie. Voor één keer zijn Nederlandse én Vlaamse inzendingen door een Nederlands-Vlaamse jury beoordeeld. Resultaat: 33 Nederlandse en 17 Vlaamse bekroonde boeken uit 2015. Tijdens de uitreiking staan de 50 boeken en hun makers in de schijnwerpers. Nieuw dit jaar is de rol van een studentenjury: vijf studenten van verschillende academies doorliepen hetzelfde proces als de vakjury en kwamen tot een eigen selectie.
De Best Verzorgde Boeken van 2015 zijn van vrijdag 2 september tot en met zondag 30 oktober 2016 te zien in het Stedelijk Museum Amsterdam. 
De Best Verzorgde Boeken 2015  

------------------------------ 

Open Summerschoolworkshop door Frederike Huygen

Maart 2016

Ook in de zomer van 2016 organiseert WCI weer een Open workshop over grafische vormgeving.

In deze workshop staat de trend van de zogenaamde ‘big books’ centraal: boeken waarmee grafisch ontwerpers en ontwerpbureaus zich profileren, en grote, uitzinnige vormgegeven boeken, zoals die van Irma Boom. De markt voor designboeken is enorm gegroeid en ontwerpers profileren zichzelf steeds vaker als redacteur en auteur. Het ontwerpersboek wordt in deze workshop vanuit verschillende invalshoeken behandeld en gezamenlijk bekeken en geanalyseerd.

De workshop vindt plaats in het kader van de Summerschool History of the Book van de Bijzondere Collecties-UvA.

-------------------------------------

Oprichting Wim Crouwel Fonds

8 oktober 2015


Na afloop van de Wim Crouwel Lezing #2 op 7 oktober jl. werd het Wim Crouwel Fonds officieel opgericht. De ondertekenaars van de oprichtingsakte waren onder meer Rob Huisman, voorzitter van het Wim Crouwel Instituut, Steph Scholten, directeur UvA Erfgoed en Jan Six, bestuurslid van het Amsterdams Universiteitsfonds.


Na de officiële oprichting van het fonds werd de eerste inleg van 40.000 euro een feit. Schenker Reinoud Tholenaar ondertekende, mede namens zijn zuster Saskia Tholenaar, de eerste schenkingsovereenkomst aan het fonds.


De instellers van het fonds zijn het bestuur van het Wim Crouwel Instituut en de Bijzondere Collecties. Samen vormen zij het bestuur van het fonds. Het Wim Crouwel Fonds maakt onderdeel uit van het Amsterdams Universiteitsfonds.


Het Wim Crouwel Fonds heeft tot doel om collectievorming, beheer en ontsluiting van collecties grafische vormgeving en typografie te ondersteunen en om onderwijs en onderzoek van deze collecties mogelijk te maken.

 056 WimCrouwelLezing2015 UvA fotoMoniqueKooijmans | by MoniqueKooijmans events

Vlnr: Rob Huisman, Steph Scholten,  Reinoud Tholenaar en Jan Six.

Foto: Monique Kooijmans

--------------------------------------------

7 okt 2015 Wim Crouwel Lezing 2

Het Wim Crouwel Instituut organiseerde op 7 oktober jl. de Wim Crouwel Lezing #2. Ontwerper Gilian Schrofer sprak onder meer over zijn vader, grafisch vormgever Jurriaan Schrofer.

 008 WimCrouwelLezing2015 UvA fotoMoniqueKooijmans | by MoniqueKooijmans events

Gilian Schrofer

Foto: Monique Kooijmans